خدمات

نگهدارنده فلزی

نگه دارنده فلزی پرچم T شکل

این نگه دارنده فلزی T شکل پرچم ،در زیر پرچم قرار میگیرد و با توجه به ساختاری که دارد، باعث میشود تا پرچم به شکل زیبایی قرار بگیرد.

شرکت چاپ و تولید بارنگ

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید