پرچم ایران

پرچم-ایران-بارنگ

پرچم ایران

پرچم های ایران با تنوع در اشکال گوناگون در شرکت بارنگ تولید می گردد و این یکی از افتخارات ما در تولید این نماد ملی کشور عزیزمان ایران می باشد.

پرچم ایران با استانداردهای رسمی و فنی  تمام ویژگی ها همچون طرح و رنگ به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و در تولیدات نمود دارد.